Оценяване на противопожарното състояние на обекта;

Индивидуален анализ и изграждане с най-подходящата система;

Проектиране на контролен панел за пожарна аларма;

Поставяне на устройства за пожароизвестителна сигнализация;

Изготвяне и въвеждане на мерки за отстраняване причините за пожар.