Ремонт и поддръжка на съществуващи обекти;

Ремонт и поддръжка на вътрешни инсталации;

Абонаментно обсбужване на сградни и промишлени инсталации;

Периодична профилактика на инсталираните системи;