Проектиране и изграждане на вътрешни и външни силови инсталации;

Изграждане и монтаж на ел. табла;

Подмяна и ремонт на съществуващи електроинсталации

Локализиране и отстраняване на повреди по кабели;

Изграждане на вътрешни инсталации на промишлени и битови сгради;

Монтаж и ремонт на индивидуални осветителни инсталации;